Author Archives: admin

Gia Cát trên Tạp chí AB

Gia Cát trên Tạp chí AB: https://abmagazine.accaglobal.com/global/articles/2021/jul/interviews/a-business-built-on-wellbeing.html Một doanh nghiệp được xây dựng trên phúc lợi Nguyễn Phan Xuân Thủy FCCA, giám đốc điều hành của Gia Cát, đã tạo ra một thông lệ tại Việt Nam lấy việc chăm sóc nhân viên làm trọng tâm Hai mươi năm trước, Nguyễn Phan Xuân Thủy thành