tìm mã số thuế thu nhập cá nhân


trường hợp tôi đi đăng ký MST TNCN cho nhân viên công ty chúng tôi. nhưng có một vài nhân viên không có MST. bên chi cục thuế Phù Cát trả lời rằng những người này đã có MST TNCN rồi. vậy tôi phải tìm MST của những người này bằng cách nào. vào đâu để tìm.

võ phú cường ( cuongthinh2012@gmail.com )

Câu hỏi tư vấn mới hơn

 1. 08/01/2017 04:09 - ssuSPcxvmyxlH
 1. 01/12/2016 20:24 - Thực tập sinh
 1. 10/10/2016 12:28 - Thuế TNCN

Câu hỏi tư vấn trước đây

 1. 22/03/2012 11:38 - HDTrJhseKk
 1. 22/03/2012 08:45 - OTMrmyvcsJooDyKuY
 1. 22/03/2012 07:06 - tHapHtDHldgAgTXU
 1. 22/03/2012 04:26 - JUHtvLpZCaGE
 1. 22/03/2012 00:42 - yyFoLqqudwUufoAs
 • logo iso

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký

 • aba
 • Kế toán chuyên nghiệp
 • Kiểm toán
 • Thuế
 • Tư vấn
 • Gia Cát VIP
 • Đào tạo