Có Phải Đóng Thuế TNCN Không?


Cho tôi hỏi công ty TNHH MTV mà sáng lập viên là GĐ không có lương, vậy cuối năm lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích các quĩ (nếu có) thì có phải đóng thuế TNCN không? DNTN có gì khác so với Cty TNHH MTV về cách tính này?

Sầm Phương Thảo ( danhcoi@yahoo.com.vn )


Theo công văn số 7083/BTC-TCT ngày 22/5/2009 của Tổng Cục Thuế thì: Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân sáng lập, sau khi nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN, thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo qui định của pháp luật và trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ công ty thì phần thu nhập còn lại của thành viên góp vốn được xác định là thu nhập chịu thuế và phải kê khai nộp thuế như sau:

- Nếu thành viên góp vốn rút lợi nhuận ra khỏi công ty thì phải kê khai, nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn với thuế suất 5% ngay khi rút lợi nhuận.

- Nếu thành viên góp vốn dùng lợi nhuận để ghi tăng vốn điều lệ của công ty thì chưa phải nộp thuế ngay mà sẽ nộp thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn với thuế suất 5% khi thành viên góp vốn bán doanh nghiệp hoặc khi đình chỉ hoạt động của doanh nghiệp.

+ Theo công văn số 11971/BTC-TCT ngày 26/8/2009 của Bộ Tài Chính thì: chủ doanh nghiệp tư nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Gia Cát

Câu hỏi tư vấn mới hơn

 1. 08/01/2017 04:09 - ssuSPcxvmyxlH
 1. 01/12/2016 20:24 - Thực tập sinh
 1. 10/10/2016 12:28 - Thuế TNCN

Câu hỏi tư vấn trước đây

 • logo iso

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký

 • aba
 • Kế toán chuyên nghiệp
 • Kiểm toán
 • Thuế
 • Tư vấn
 • Gia Cát VIP
 • Đào tạo