Nguyên lý kế toán cơ bản

Nguyên lý kế toán cơ bản

Dung lượng: 1.51 MB
Lượt tải: 4269
Tải về

Tài liệu nguyên lý kế toán cơ bản bao gồm 7 chương. Dựa theo đề cương môn học nguyên lý kế toán của hội đồng kế toán.


 

Tài liệu kế toán khác

  • logo iso

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký

  • aba
  • Kế toán chuyên nghiệp
  • Kiểm toán
  • Thuế
  • Tư vấn
  • Gia Cát VIP
  • Đào tạo