Mục tiêu hoạt động

Nhằm cung cấp các dịch vụ chuyên ngành tốt nhất, đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho khách hàng, cung cấp những thông tin với độ tin cậy cao cho công tác quản lý nhằm giải quyết những vấn đề kinh doanh phức tạp của khách hàng và cung cấp những cơ hội nghề nghiệp xuất sắc cho nhân viên của chúng tôi.

Hơn thế nữa với sự hiểu biết sâu sắc môi trường Việt Nam, kinh nghiệm thực tiễn về chuyên ngành, gần gũi và tận tình với khách hàng và tinh thông nghiệp vụ, chúng tôi nắm rõ các yêu cầu, các khó khăn mà khách hàng sẽ gặp phải và hỗ trợ khách hàng giải quyết tốt các vấn đề đó mà ít có một tổ chức dịch vụ chuyên ngành nào tại Việt Nam có thể thực hiện được.

Phương châm hoạt động của GIA CÁT là “SỐNG CÙNG DOANH NGHIỆP” bao gồm:

* Độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật;
* Tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt nam cũng như các Chuẩn mực quốc tế;
* Luôn đặt lợi ích hợp pháp của khách hàng lên hàng đầu;
* Lấy sự hài lòng của khách hàng làm động lực phấn đấu của mình.