PHÒNG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Phụ trách tư vấn về Thuế và các văn bản pháp luật

p-ho-tro-khach-hang


LỮ CHÁNH THI

CCHN Kế Toán Trưởng phòng

Ông Thi chịu trách nhiệm về cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và dịch vụ thuế cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ông là Cử nhân kinh tế, Chứng chỉ hành nghề thuế. Ông có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế. Ông có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thương mại.

phongthi1


 

NGUYỄN THỊ THANH THUYÊN

CPA, CCHN Thuế Trưởng phòng

Bà Thuyên chịu trách nhiệm về cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và dịch vụ thuế cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bà là Cử nhân kinh tế. Bà có 7 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế. Bà có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thương mại.

phongthuyen1


 

PHẠM DUY QUANG

Trưởng phòng

Ông Quang chịu trách nhiệm về cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và dịch vụ thuế cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ông là Cử nhân kinh tế. Ông có 7 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế. Ông có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thương mại.

phongquang1


 

ĐỖ THỊ THÙY TRANG

CPA, CCHN Thuế Trưởng phòng

Bà Trang chịu trách nhiệm về cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và dịch vụ thuế cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bà là kiểm toán viên Việt Nam, cử nhân kinh tế. Bà có 7 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế. Bà có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thương mại.

phongtrang1


 

ĐOÀN VĂN THIỆN

MBA Trưởng phòng

Ông Thiện là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông có 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế. Ông có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Tổng Công ty Dầu khí Petro Việt Nam trước khi gia nhập Gia Cát. Ông hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh tại Việt Nam và có quan hệ tốt đẹp với các Cơ quan hữu quan. Ông chịu trách nhiệm về tư vấn thuế cho các khách hàng lớn của Công ty Gia Cát.

phongthien1


 

NGUYỄN THỤY NHƯ VÂN

CPA, CCHN Thuế Trưởng phòng

Bà Vân chịu trách nhiệm về cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và dịch vụ thuế cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bà là kiểm toán viên Việt Nam, cử nhân kinh tế. Bà có 8 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế. Bà có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thương mại.

phongvan1


 

LƯU ĐỨC MINH

CPA, CCHN Thuế Trưởng phòng

Ông Minh chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ thuế cho khách hàng nói tiếng Hoa. Ông Minh là kiểm toán viên Việt Nam, cử nhân kinh tế. Ông có 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế. Ông có kiến thức sâu rộng trong việc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng nói tiếng Hoa, Ông đã chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

phongminh1