Ban Lãnh Đạo

NGUYỄN PHAN XUÂN THỦY
ACCA, MBA, CPA, CCHN Thuế
Giám đốc điều hành, đồng sáng lập Gia Cát

Ông Thủy chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty  Gia Cát. Ông Thủy là kiểm toán viên Công chứng Hoàng gia Anh, Kiểm toán viên Việt Nam, Thạc Sỹ quản trị kinh doanh,Chứng chỉ hành nghề thuế, Cử nhân kinh tế. Ông có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn quản lý.Ông đã trực tiếp tư vấn cho Matsushita Electric Industrial, Sony-Ericssom Mobile Communication, M.O.L Container, ICP Corporation (X.Men) …  Ông có 6 năm kinh nghiệm về thuế, ông đã từng kiểm tra thuế tại các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài lớn như : Sony Việt Nam, Matsushita Việt Nam, Samsung Vina, Sofitel Plaza Hotel, Equatorial Hotel, Elida P/S… Hiện nay Ông Thủy là người chịu trách nhiệm điều hành chuyên trang tư vấn thuế trên báo Thanh Niên Online.

Ông có một năm kinh nghiệm là tư vấn kế toán độc lập cho Xí nghiệp Liên hợp Bason và Công ty cổ phần Alta (hiện nay là công ty niêm yết ở  Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM).

quocpb

PHƯƠNG BẢO QUỐC
CPA, Luật sư
Giám đốc, đại diện pháp luật, đồng sáng lập Gia Cát

Ông Quốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động dịch vụ kiểm toán và dịch vụ pháp lý của Công ty Gia Cát. Ông Quốc là Kiểm toán viên Việt Nam, Luật sư hành nghề thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, cử nhân kinh tế. Ông có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn quản lý và dịch vụ pháp lý. Ông là một kiểm toán viên lâu năm với 5 năm kinh nghiệm kiểm toán tại Công ty Kiểm toán A&C. Ông có một hiểu biết sâu rộng trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, xây dựng.


hoaith

TẠ HẢI HOÀI
CPA, CCHN Thuế
Phó Giám đốc

Ông Hoài chịu trách nhiệm điều hành hoạt động dịch vụ kế toán và dịch vụ thuế của Công ty Gia Cát. Ông Hoài là kiểm toán viên Việt Nam, Chứng chỉ hành nghề thuế, Cử nhân kinh tế. Ông có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế. Ông có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực kế toán và thuế. Ông đã chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế cho hàng trăm doanh nghiệp tại Việt Nam và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


 

minhld

LƯU ĐỨC MINH
CPA, CCHN Thuế
Trưởng phòng

Ông Minh chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ kiểm toándịch vụ thuế cho khách hàng nói tiếng Hoa. Ông Minh là kiểm toán viên Việt Nam, Chứng chỉ hành nghề thuế, Cử nhân kinh tế. Ông có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế. Ông có kiến thức sâu rộng trong việc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng nói tiếng Hoa, Ông đã chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


vanntn

NGUYỄN THỤY NHƯ VÂN
CPA, CCHN Thuế
Trưởng phòng

Bà Vân chịu trách nhiệm về cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và dịch vụ thuế cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bà là kiểm toán viên Việt Nam, cử nhân kinh tế. Bà có 16 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế. Bà có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thương mại.


thiendv

ĐOÀN VĂN THIỆN
MBA
Trưởng phòng

Ông Thiện là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế. Ông có 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Tổng Công ty Dầu khí Petro Việt Nam trước khi gia nhập Gia Cát. Ông hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh tại Việt Nam và có quan hệ tốt đẹp với các Cơ quan hữu quan. Ông chịu trách nhiệm về tư vấn thuế cho các khách hàng lớn của Công ty.


 

quangpd

PHẠM DUY QUANG
Trưởng phòng

Ông Quang chịu trách nhiệm về cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và dịch vụ thuế cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ông là Cử nhân kinh tế. Ông có 15 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế. Ông có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thương mại.


 

thuyenntt

NGUYỄN THỊ THANH THUYÊN
CPA, CCHN Thuế
Trưởng phòng

Bà Thuyên chịu trách nhiệm về cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và dịch vụ thuế cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bà là Cử nhân kinh tế. Bà có 14 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế. Bà có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thương mại.


thilc

LỮ CHÁNH THI
CCHN Kế Toán
Trưởng phòng

Ông Thi chịu trách nhiệm về cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và dịch vụ thuế cho hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ông là Cử nhân kinh tế, Chứng chỉ hành nghề thuế. Ông có 13 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế. Ông có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và thương mại.


 

bgd

leader