ACB được chấp thuận phát hành quyền mua 156.282.751 cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 (20%) với giá 10.000 đồng/cp.
ACB: LNTT 9 tháng đầu năm 2010 đạt 2000 tỷ đồngACB và Công ty TNHH MTV Tài chính PPF được chấp thuận tăng vốn điều lệ.

 

Ngày 11 và 12 tháng 11/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành văn bản số 8760/NHNN-TTGSNH và Quyết định số 2706/NHNN-TTGSNH chấp thuận việc tăng vốn điều lệ năm 2010 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tài chính PPF Việt Nam.Theo đó, PPF Việt Nam được tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 550 tỷ đồng.

ACB được chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2010 từ 7.814.137.550.000 đồng (bảy nghìn tám trăm mười bốn tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng) lên 9.376.965.060.000 đồng (chín nghìn ba trăm bảy mươi sáu tỷ, chín trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng).

Phương thức phát hành: phát hành quyền mua 156.282.751 cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 (20%) với giá 10.000 đồng/cp.

Ngày 10/11/2010 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt của ACB với tỷ lệ tỷ lệ 17%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.700 đồng). Cổ tức được trả vào ngày 30/11/2010.

Phương Mai
Theo SBV